Politieke revoluties

Eind 18e eeuw was het onrustig in Europa. Veel mensen waren ontevreden over de oneerlijke verdeling van de macht in de samenleving. De maker van deze prent wil laten zien wat er niet goed was. De mannen op de steen verbeelden de geestelijkheid en de adel, de man onder de steen is een boer.

Omdat boeren het voedsel verbouwden, waren ze heel belangrijk. Maar door hoge belastingen waren ze erg arm. Ook hadden ze niks te zeggen in het bestuur. Er was dus grote ongelijkheid. Volgens de tekenaar kon dat de adel en de geestelijkheid niets schelen. Ook schrijvers waren boos over dit soort ongelijkheid. Zij wilden de samenleving helemaal veranderen. Fransen en Nederlanders kwamen zelfs in opstand en voerden nieuwe vormen van bestuur in. In dit hoofdstuk over de periode 1700-1815 maak je kennis met de nieuwe, kritische manier van denken die voorafging aan deze veranderingen. Ook lees je over het verloop van deze politieke revoluties en over hun gevolgen voor Europa.


Franse prent uit 1789. De woorden op de steen betekenen 'belasting voor boeren, andere belastingen en herendiensten'. Het onderschrift van deze prent was: 'Vroeger werden de nuttigste mensen vertrapt.'

123456
In het onderschrift spreekt de maker van 'nuttigste mensen'. Wie bedoelt hij daarmee?